En hånd holder en fjernkontroll mot en varmepumpe på veggen.

Ulike typer varmepumper, hvilken skal jeg velge?

I praksis fungerer de ulike varmepumpene på samme måte, de flytter varme fra et sted til et annet. Det som i hovedsak skiller dem er hvilken kilde varmepumpene tar varmen fra.

Bilde av Siglinde Lunde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 24.02.2021
Innholdsfortegnelse
  1. Luft-til-luft-varmepumpe
  2. Luft-til-vann-varmepumpe
  3. Bergvarmepumpe
  4. Jordvarmepumpe
  5. Sjøvannsvarmepumpe
  6. Grunnvannsvarmepumpe
  7. Avtrekksvarmepumpe

Det er også prisforskjeller og forskjeller i hvilke varmepumper som egner seg til hvilken bruk. Les mer om de ulike varmepumpene nedenfor.

1. Luft- til luft-varmepumpe

Dette er den vanligste typen varmepumpe, og den egner seg godt om boligen har åpne løsninger slik at varmen fritt kan bevege seg mellom rommene. Varmepumpen tar varme fra uteluften og fører den inn slik at boligen varmes opp. Litt avhengig av hvilken type varmepumpe du har vil den også kunne bidra til et bedre inneklima, ettersom den kan rense luften for både støv og lukt.

Luft til luft- varmepumper er også egnet for deg som bor et sted med lang fyresesong eller milde vintre. De store fordelene med luft til luft-varmepumper er at den kan brukes som aircondition om sommeren, at de har lave monteringskostnader og de renser inneluften for støv.

Ulempene er at denne typen varmepumpe er at den gir minst varme når du trenger det mest, altså ved lave temperaturer som -25 °C. Så hvis du velger en luft til luft-varmepumpe kan det lønne seg å ha et oppvarmingsalternativ for de kaldeste dagene. Den må også avrimes ved utetemperaturer lavere enn 2 til 5 °C. Filtrene i innedelen bør også renses eller byttes med jevne mellomrom for å opprettholde effektiviteten.

Bor du i områder hvor luften har høyt innhold av salt eller fukt, vil dette redusere levetiden til fordamperen på varmepumpen. Denne varmepumpen passer best til deg som har over 15.000 kWh forbruk i året.

En god luft-til luft-varmepumpe koster mellom 15.000-25.000 kroner, og den har levetid på opptil 15 år om den blir godt tatt vare på.

Les mer: Slik fungerer luft-til-luft-varmepumper

2. Luft-til-vann-varmepumpe

En luft-til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute og overfører denne til for eksempel vann i en radiator eller vannkabler i gulvet (vannbåren varme). Denne typen varmepumpe gir jevnere temperatur og den sprer varmen mer effektivt, hvilket igjen kan gi lavere strømregning.

En luft til vann varmepumpe passer best om man allerede har et vannbårent oppvarmingssystem i boligen, slik at man slipper å installere dette i tillegg. Har husholdet også et forbruk på mer enn 25.000 kWh i året og et stort forbruk av tappevann kan en luft til vann-varmepumpe egne seg godt.

Fordelene med denne varmepumpen er at den reduserer energiforbruket til oppvarming, og den benytter gjerne et system som allerede er installert i boligen. På steder med høy middeltemperatur som for eksempel kystområder, er den svært effektiv.

På de kaldeste dagene kan det lønne seg å ha en alternativ oppvarmingskilde, ettersom varmepumpen fungerer dårligst ved lave temperaturer, og automatisk avriming ved temperaturer mellom 2 til 5 °C vil føre til dårligere effekt.

En god luft-til vann-varmepumpe vil koste mellom 60.000 til 130.000 kroner uten installering. Med pent stell og vedlikehold kan varmepumpen holde opp til 15 år.

Les mer: Slik fungerer luft-til-vann-varmepumper

Andre typer varmepumper

I tillegg til de to vanligste formene for varmepumpe nevnt over finnes det en rekke mindre kjente løsninger:

3. Bergvarmepumpe

Ved å borre et hull på mellom 60 og 200 meter ned i berget, vil denne typen varmepumpe frakte bergvarmen inn til boligen gjennom et vannbårent system, på samme måte som luft-til vann-varmepumpen.

4. Jordvarmepumpe

For å frakte jordvarmen inn til et vannbårent system, må man grave ned en lang slange omtrent én meter under bakken. Kabelen vil så frakte solenergien fra jorden inn i boligen.

5. Sjøvannsvarmepumpe

Om man dykker ned til et visst nivå i sjøen, holder vannet her omtrent lik temperatur hele året. En sjøvannsvarmepumpe kan derfor frakte varmen fra sjøvannet inn til boligen gjennom et vannbårent system.

6. Grunnvannsvarmepumpe

Ikke alle kan ha denne typen varmepumpe da det forutsetter at man har tilgang til nok grunnvann i nærheten. Pumpen frakter varmen fra grunnvannet gjennom en varmeveksler inn i boligens vannbårne varmesystem.

Les mer: Slik fungerer vann-til-vann-varmepumper

7. Avtrekksvarmepumpe

Denne typen varmepumpe henter varme fra ventilasjonsanlegg fra for eksempel kjøkken og våtrom. Varmen brukes til oppvarming av boligen, tappevann og forvarming av tilluft.

Bor du i en leilighet eller en godt isolert bolig er avtrekksvarmepumpe et godt valg ettersom gjenvunnet varme fra avtrekk da kan dekke mye av oppvarmingsbehovet. Installeringskostnadene er relativt lave, og inneklimaet kan bli bedre.

Ettersom varmen hentes fra avtrekksluften har denne varmepumpen begrenset kapasitet, og det forutsetter god ventilasjon i boligen.

Les mer: Slik fungerer avtrekksvarmepumpe

Usikker på hva du skal velge?

Om du er usikker på hvilken type varmepumpe du bør velge lønner det seg å innhente tilbud fra ulike varmepumpeleverandører som kan gi tilbud tilpasset din bolig. Dette er mulig å gjøre på gjennom anbudstjenesten på varmepumpe.no. For å spare tid og få mest mulig relevante tilbud er det bra om du beskriver boligen og energibehovet godt i kommentarfeltet på skjemaet.