Bilde av en vegghengt varmepumpe i en bolig med åpen løsning mellom stua og kjøkkenet

Finn riktig plassering av varmepumpa

Vi forklarer hva du må tenke på for å finne ut hvor du bør plassere varmepumpa i boligen din.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Publisert: 30.03.2022
Innhold:

Hvor du plasserer varmepumpa vil ha stor innvirkning på effekten du får fra den. Spesielt for varmepumper med en inne- og utedel, som luft-til-luft-varmepumper, vil dette være viktig.

Under forklarer vi de viktigste faktorene du må ta stilling til når du skal plassere varmepumpa.

Plassere innedel til varmepumpe

For luft-luft-varmepumper er det helt avgjørende hvor du plasserer innedelen. Det er tross alt herfra varmluften skal spres rundt i boligen.

Generelt bør du derfor plassere varmepumpa strategisk, slik at den kan gi god effekt der du oppholder deg mest og behovet er størst. Ønsker du at pumpa skal gi effekt over to plan vil det være lurt å plassere den i den laveste etasjen i nærheten av en åpen trapp, slik at varmen får mulighet til å spre seg i begge etasjer.

Har du en større bolig, eller en planløsning som gjør det vanskelig å plassere en innedel til å dekke to plan, er det mulig å installere to innedeler. En løsning som dette kalles multisplitt, og i praksis kobler du da to innedeler til samme utedel.

Multisplitt fungerer dessuten med mer enn to innedeler. Om nødvendig kan du faktisk ha hele åtte innedeler koblet til samme utedel. Holder det ikke med to innedeler kan det altså være en løsning å installere tre eller fire innedeler til varmepumpa.

Selv om du bør plassere pumpa slik at den gir god effekt der du oppholder deg mest, er det ikke helt rett fram. Siden varmepumpa alltid vil gi fra seg noe støy, kan det være lurt å ha litt avstand fra pumpa til området/rommet du oppholder deg mest. Her vil selvfølgelig din egen toleranse og preferanse også spille inn på hva som er akseptabelt, og hva som blir sjenerende.

Skal varmepumpa være koblet til et vannbårent anlegg kan du plassere innedelen omtrent hvor som helst. Det eneste du må tenke på er at det skal kobles til anlegget ditt og gjerne være et sted den ikke er i veien.

Gulvmodell eller veggmodell?

Det finnes hovedsakelig to varianter av varmepumpas innedel – gulvmodeller og veggmodeller. Som navnet tilsier plasseres gulvmodeller lavt på veggen, langs gulvet, mens veggmodeller i utgangspunktet skal monteres høyt på veggen for å fungere best mulig.

Selv om man gjerne forbinder varmepumper med innedeler som henger høyt på veggen, vil også en plassering under et vindu være en effektiv måte å motvirke kaldras på. Skal du plassere varmepumpa under et vindu vil som regel en gulvmodell være best egnet, da denne blåser varmluft både oppover og nedover.

Om verken vegg eller gulvmodeller fungerer for deg og din bolig, kan en siste mulighet være en takhengt varmepumpe. Dette er ikke like utbredt, men kan være verdt å sjekke opp nærmere.

Ikke dekk til innedelen

Selv om ikke alle synes at det er like pent med en varmepumpe inne i boligen, er det generelt en dårlig idé å forsøke å skjule eller bygge inn innedelen.

Ettersom en varmepumpe i praksis flytter på luft, vil alle forsøk på å bygge inn varmepumpa, eller trikse til en «innebygd varmepumpe», være begrensende for pumpas effekt. Generelt bør du derfor unngå løsninger som baserer seg på dette.

Plassere utedel til varmepumpa

Selv om det er inne du merker effekten av varmepumpa direkte, er ytelsen også sterkt påvirket av hvordan du plasserer utedelen. Merk deg imidlertid at dette kun gjelder luft-luft-varmepumper og luft-vann-varmepumper. Skal du installere en væske-til-vann-varmepumpe, som for eksempel en bergvarmepumpe, er det ikke noe utedel å tenke på.

Det kan være fristende å forsøke å gjemme utedelen ved å plassere den på en bakvegg som ikke er synlig, men det er en øvre grense for hvor langt unna utedelen og innedelen kan være fra hverandre. Akkurat hvor grensa går for din modell bør du høre med installatøren om.

Når avstanden mellom delene blir større, vil effekten kunne påvirkes negativt, i tillegg til at det kan gi økte installasjonskostnader. Det vil derfor være lurt å planlegge plasseringen først og fremst med tanke på effekt i boligen, ikke estetiske hensyn på fasaden.

Sjenerende støy og vibrasjon

Når du skal plassere utedelen er det flere ting å tenke på. Noe av det mest kritiske for å unngå frustrasjon etter montering er å plassere utedelen slik at du ikke plages av støy.

Ettersom utedelen skaper vibrasjonsstøy bør den aldri festes direkte på huskledningen, men på et egnet stativ eller veggfester som er laget for formålet. Det kan også være lurt å installere vibrasjonsdempere for å minimere vibrasjonsstøyen maksimalt.

I tillegg til fysisk avstand fra husveggen er selvfølgelig en smart plassering det mest avgjørende. Eksempler på steder som kan skape trøbbel er rett under soveromsvinduet eller tett inn mot naboen.

Drenering av avrimingsvannet

En annen ting du må tenke på med plassering av varmepumpas utedel, er å sørge for god drenering.

For at pumpa ikke skal få problemer på vinterstid bør utedelen alltid plasseres minst en halvmeter over bakken. Da vil du unngå at dreneringen skaper isdannelse og skader på utedelen når kulda setter inn. Ettersom det vil kunne bli mye vanndannelse i avrimingen, bør du dessuten være bevisst på hvor vannet renner og legge til rette for at det ikke blir en ansamling av vann like under pumpa.

Skjul utedelen med et varmepumpehus

I motsetning til innedelen kan du med fordel skjule og beskytte utedelen, enten med et tak eller et varmepumpehus.

I mange tilfeller vil dette også være en god måte å beskytte varmepumpa på, gitt at beskyttelsen ikke er til hinder på pumpas effekt.

Egen strømkurs til varmepumpe

Ettersom varmepumper alltid skal være på og tilkoblet strømmen, bør du legge opp en egen kurs til varmepumpen din. Det finnes ingen regler for strøm til varmepumpe, så dette er først og fremst et godt brannvernstiltak for å unngå bruk av skjøteledninger eller lignende, men det er også en enkel måte å sikre seg mot at andre enheter påvirker strømtilkoblingen til pumpa.

Det er avhengig av den spesifikke modellen om strømkursen bør ha 16 ampere eller 10 ampere, men 16 ampere vil som regel være et sikkert valg. For tilrettelegging med strømkurs vil det være lurt å koordinere med installatøren din slik at strømkursen blir lagt opp til riktig sted.

Finn det som fungerer best for din bolig

Som du skjønner er det mye å ta stilling til når du skal plassere utedelen til den nye varmepumpa. Snakk derfor med installatøren din i forkant slik at dere sammen kan finne den optimale plasseringen av både ute og innedelen for din bolig.

Få flere tilbud på varmepumpe nå!