Finn en energirådgiver tilpasset dine behov

Fyll ut skjemaet for å få spesialtilpassede tilbud på energianalyse.

Med energipriser som stadig når nye høyder har både privatpersoner, borettslag og bedrifter fått øynene opp for å få utarbeidet energianalyser for å kartlegge eventuelle innsparingspotensial på energiutgiftene sine. Energirådgiveren kan hjelpe deg med å kartlegge hvor mye du kan tjene på å installere varmepumpe hos deg.

Spar penger på oppvarming

De fleste har et sparepotensial når det kommer til kostnader knyttet til oppvarming.

Bli mer miljøvennlig

En energirådgiver kan foreslå tiltak som gjør oppvarmingen mer miljøvennlig.

Få bedre inneklima

Smartere oppvarming betyr ofte også bedre inneklima.

Hvorfor energirådgivning?

Den beste måten å gjøre dette på er å hyre inn en energirådgiver. Da vil du få utarbeidet en energianalyse som gjennomgår ulike utbedringstiltak du kan iverksette for å redusere energikostnadene dine.

Motta uforpliktende tilbud nå

Det kan være alt fra mindre tiltak som tetting av vinduer og smartstyring av ovner, til mer omfattende tiltak som installasjon av varmepumpe, etterisolering eller solcellepaneler. Dersom du velger å gå videre med flere eller alle tiltakene som foreslås i energianalysen, vil du etter alt å dømme redusere energiutgiftene dine drastisk.

Få tilskudd fra Enova

Både bedrifter og privatpersoner kvalifiserer til å få støtte fra Enova når de foretar en energianalyse. Støtten er på inntil 5000 kroner, med et tillegg på 2500 kroner dersom du også velger å gå for en termografisk måling av bygningen som kartlegger hvor stort varmetap boligen har.

Få tilbud på energirådgivning

Det er dessuten pålagt bedrifter å foreta en energianalyse for å kunne kvalifisere til å motta strømstøtte fra staten. Utgiftene til energi må være mer enn 3 prosent av virksomhetens totale omsetning for å kunne kvalifisere til denne støtteordningen.

Energirådgiveren kan også bidra med tips til hvilke av de foreslåtte tiltakene man kan søke støtte til gjennom Enova og andre offentlige støtteordninger.

Helt uforpliktende

Å bruke Varmepumpe.no er helt gratis og uforpliktende. Du står helt fritt til å takke nei til alle tilbudene om du mot formodning ikke skulle være fornøyd med noen av dem.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på denne siden og vente på at energirådgiverne tar kontakt med deg.